Interwencje senatorskie

2021-04-06_Wody Polskie Prezes_zbiornik Dolina Prądnika.pdf

Pobierz

2021-02-24_Minister Spraw Zagranicznych _sprawa pana Radzajewskiego.pdf

Pobierz

2021-02-11_minister Dworczyk_szczepienia osób starszych.pdf

Pobierz

2020-12-02_Minister kamiński_legitymowanie i dane osobowe.pdf

Pobierz

2020-02-24_interwencje_ Gróbarczyk_kanał Krakowski.pdf

Pobierz

2019-05-09 intermencja Ministerstwo energii w sprawie Huty w Krakowie.pdf

Pobierz

wniosek do Prezydenta Krakowa o rozwiazanie ONR.pdf

Pobierz
Interwencja do Prezesa Wód Polskich w sprawie utworzenia zbiornika retencyjnego na rzecze Prądnik.

 
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zgłaszają się oburzeni mieszkańcy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego w związku z planowaną przez Państwa inwestycją -  utworzenia na rzece Prądnik  zbiornika retencyjnego w ramach aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

2021-04-06_Wody Polskie Prezes_zbiornik Dolina Prądnika.pdf

Pobierz
Interwencja do Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rau w sprawie pana Mariana Radzajewskiego, obywatela Polski, który został aresztowany w Moskwie 23 kwietnia 2018 roku i skazany w 2019 roku, przez rosyjskie sądy, na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, za szpiegostwo.

2021-02-24_Minister Spraw Zagranicznych _sprawa pana Radzajewskiego.pdf

Pobierz

2021-03-16_odpowiedz z MSZ_w sprawie obywatela Radzajewskiego.pdf

Pobierz

Interwencja do Ministra Michała Dworczyka w sprawie szczepień osób obłożenie chorych, niedołężnych, niemogących samodzielnie udać się do punktu szczepień. 

Zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie sprawy szczepień na COVID-19 osób obłożnie chorych, niedołężnych, niemogących samodzielnie udać się do punktu szczepień. Zgodnie z przepisami zawartymi w Narodowym Programie Szczepień w części V dotyczącej organizacji szczepień została wpisana informacja: „W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespoły wyjazdowe (organizowane również przez inne instytucje np. Wojsko Polskie) w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta”.

2021-02-11_minister Dworczyk_szczepienia osób starszych.pdf

Pobierz

Interwencja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie legitymowania osób przez Policję.

Po trwającym od kilku tygodni, masowym legitymowaniu Obywateli przez funkcjonariuszy Policji, w trakcie spontanicznych demonstracji, do Biura Senatorskiego trafiają liczne pytania od moich Wyborców. Dotyczą one sposobu wykorzystania zebranych w ten sposób danych osobowych.

2020-12-02_Minister kamiński_legitymowanie i dane osobowe.pdf

Pobierz
Wniosek do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o delegalizację Stowarzyszenia ONR. Prezydent ma prawo wystąpić do sądu w tej sprawie, a przesłanką do działania może być wyrok sądu w Białymstoku

wniosek do Prezydenta Krakowa o rozwiazanie ONR.pdf

Pobierz
Zdjęcie

Interwencja do Prezydenta Majchrowskiego w sprawie planownaej rewitalizacji Parku Bednarskiego w Krakowie i przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

5.07.2021

2021-07-05 Prezydent Majchrowski- Park Bednarskiego.pdf

Pobierz